Home
Home Všeobecné podmínky Záruční podmínky

Záruční podmínky

  • Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců (kromě spotřebního materiálu).
  • Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura nebo dodací list).
  • Záruční dobu lze po dohodě stanovit i individuálně.
  • Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nesprávnou manipulací, obsluhou nebo zásahem neoprávněné osoby čí organizace, neoprávněným zásahem do zařízení (porušení ochranných nálepek, pečetí atd.). Záruka se též nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, znečištěním, neodvratnou událostí, či zásahem vyšší moci.
  • Záruční a pozáruční servis je realizován u odběratele nebo v sídle dodavatele.
  • Během záruky Vám bezplatně odstraníme veškeré výrobní vady a vady materiálu, vzniklé při běžném používání do 48 hodin, resp.24 hodin (započítávají se pouze hodiny v pracovních dnech) po obdržení telegramu, faxu či jiného prokazatelného sdělení odběratele, odběratel hradí pouze dopravu.