Home
Home Software restaurace

restaurace

restaurace, bary, kavárny, cukrárny, vinotéky...


Software FINTA je díky své vysoké variabilitě, jednoduchosti ovládání, propracovaným restauračním funkcím, podpoře zákaznických karet a věrnostních systémů a možnosti napojení na jiné skladové, informační či výčepní systémy, velmi často nasazován do restauračních provozů jako restaurační systém.

Charakteristické funkce restauračních systémů jsou
 • otevřené účty na stoly a židle
 • objednávky do kuchyně
 • rozdělování a slučování účtů
 • listy skupin přímých PLU
 • texty a zprávy mezi personálem
 • situační mapy restaurace
Provozy, ve kterých je software FINTA nasazován jako restaurační systém, jsou restaurace, rychlá občerstvení, bistra, pizzerie, hostince, bary, kavárny, cukrárny, vinotéky, sportovní kluby, chaty, penziony, motoresty, samovýčepy s grafickou soutěží, mobilní samovýčepy …
FINTA je implementační software což znamená, že ji nelze zakoupit jako „krabici“ a uživatelsky si ji přizpůsobit. Optimální rozložení ovládacích prvků na monitoru obsluhy, nastavení formátu, barev, velikosti prvků a celkového grafického zobrazení, použití typu tlačítek a zobrazovačů, vytvoření oprávnění přístupu, maker funkcí a zejména celkové nastavení funkčnosti se nazývá implementací, kterou provádí certifikovaný technik dle požadavků uživatele. Díky tomu je zajištěna odpovídající funkčnost systému a spokojenost zákazníka. 

Přehledy a statistiky jsou důležitým prvkem každého dobrého pokladního systému. FINTA obsahuje velké množství přehledových a statistických sestav, které je možné díky implementovanému editoru formulářů upravovat, doplňovat a exportovat do programů MS Excel, MS Word nebo Adobe Acrobat.Popis systému


Prodejní plocha, skupiny prodejních položek


V restauračních systémech využívá obsluha k ovládání software téměř výhradně dotykový monitor. Základními prvky prodejní plochy jsou:

 • zobrazovače vybrané položky, množství, jednotkové ceny, celkové ceny, obsluhy, čísla účtu, zákazníka atd.
 • účtenka s možností volby zobrazovaných informací a jejich zvýraznění
 • tlačítka číselné klávesnice a funkční klávesy které slouží k obsluze programu
 • tlačítka skupin prodejních položek pod kterými jsou přímé položky na kterých je možné mimo cenu a číslo PLU zobrazit také obrázek položky. Jednotlivé skupiny je možné rozlišovat barvami či vkládat loga produktů.


Otevřené účty, objednávky do kuchyně, situační mapy provozovny

Restaurační systémy jsou charakteristické markováním na účet hosta (stůl nebo židli) a vytvoření objednávky do kuchyně nebo na bar. Otevření účtu je možné provést buď zadáním čísla stolu nebo jeho výběrem z tzv. mapy provozovny. Po namarkování objednávky hosta a odložení účtu se na barové a kuchyňské tiskárně tyknou objednávky příslušného jídla, pití či ostatních položek. Mimo markování na otevřené stoly je umožněn také přímý prodej „na baru“ bez nutnosti otvírání stolu. V takovém případě se objednávka nevytváří ale tiskne se přímo účtenka.

Rozdělování a slučování účtů

V restauračních systémech je běžné rozdělování a slučování účtu hosta při placení. Účet je možné rozdělovat či slučovat tam i zpět s prohazováním stran a zadáváním počtu placených ks.

Ceny, cenové kategorie, ceníky, Šťastné hodiny, slevové akce

FINTA umožňuje pro každou prodávanou položku stanovit různé úrovně cen tak, aby mohl mít každý host svůj vlastní ceník. Mohou tak být například stanoveny výhodnější ceny pro stálé hosty nebo zaměstnance. Dále cenové akce umožňují na určené položky používání funkce „Šťastné hodiny (Happy Hours)“ nebo speciálních cen platných po zadané období.

Zákaznické a zaměstnanecké karty a věrnostní systémy

FINTA RESTAURACE umožňuje evidovat a spravovat adresář zákazníků a zaměstnanců, poskytovat jim slevy, zvýhodněné cenové kategorie, body za nákupy apod. Další možností je umožnit jim kreditní nákupy či jiné formy platby. Zákazníka či zaměstnance identifikuje obsluha zadáním jeho zákaznického čísla, sejmutím zákaznické karty s čárovým kódem, načtením kódu z čipové zákaznické karty nebo jeho výběrem z adresáře.

Texty a zprávy mezi personálem

Při objednávce jídla bývá často potřebné doplnit objednávku do kuchyně o doprovodný text pro kuchaře (např. steak středně propečený). Po připravení jídla o tom zase potřebuje kuchař informovat obsluhu. U samovýčepů bývá je někdy potřebné zaslat hostům informaci na objednávkový panel. Všechny tyto možnosti zasílání zpráv FINTA podporuje.   

Standardní pokladní funkce

Mimo výše uvedené funkce obsahuje FINTA RESTAURACE také standardní pokladní funkce jako jsou:
přihlašování obsluhy a práce dle nastaveného oprávnění

 • uzávěrky X a Z včetně přehledu účtenek a přehledu prodejů položek
 • vklady a výběry platidel
 • zobrazování účtenky a reklamní grafiky a textů na zákaznickém monitoru


Sklad, skladové doklady a komunikace s externími software

FINTA kasa - restaurační systém obsahuje také skladové doklady příjemka a výdejka, které umožňují spolu s účtenkou vést úplnou množstevní skladovou evidenci. Doklady ani interní sklad ovšem nepracují s nákupními cenami. Pole nákupní cena na kartě zásoby slouží pouze pro cenotvorbu a statistické sestavy vztažené k této ceně. Součástí kompletu je také možnost provádět inventury skladových položek.

Pro plnou skladovou evidenci je nutné propojení FINTA RESTAURACE s on-line skladem FINTA SKLAD nebo off-line s některým ze skladových software jako jsou MONEY, POHODA, SB KOMPLET, FINANCE, MIPEL, PROSERVIS, ASAP apod. s přímou nebo databázovou synchronizací číselníků přímým čtením a zápisem nebo přes soubory ve formátech DBF, TXT, XML, EDI apod.


Používaný hardware


Hardware používaný v restauračních systémech:

 • klasické PC s dotykovým monitorem nebo kompaktní POS pokladna
 • tiskárny účtenek a objednávek do kuchyně
 • zákaznický monitor
 • přihlašovací klíče a čipy obsluhy
 • zákaznické a zaměstnanecké slevové a věrnostní karty
vytvořilo: www.tretri.cz