Home
Home Software WES Popis systému

Popis systému

 • Je určen
  obchodním firmám s dislokovanými pracovišti k podpoře obchodní,
  výrobní a servisní činnosti skupinám firem s požadavkem nadpodnikového zpracování ("Holding") firmám zpracovávajícím účetnictví nebo mzdy pro jiné firmy.
 • Poskytne
  uživatelské pohodlí pro obsluhu programů informace pro management firmy a řídící pracovníky všech úrovní informace k vedení obchodně ekonomické administrativy v návaznosti na technologické procesy podklady pro analýzu hospodářské činnosti firmy i za více let a plán jejího dalšího rozvoje podklady pro kontrolu součinnosti vnitropodnikových útvarů podklady pro obchodní jednání zpracování přehledů a účetních výkazů pro holdingové společnosti včetně konsolidované uzávěrky.
 • Umožní
  snadno vytvořit výstupní sestavy podle vašich individuálních požadavků datové propojení firmy se státními institucemi, finančními ústavy, obchodními partnery i vlastními zaměstnanci sledovat současně data ve dvou časových obdobích (překryv měsíce, roku).
 • Pracuje
  na centrále firmy i detašovaných pracovištích s oboustranným datovým propojením v lokální síti personálních počítačů i na samostatném počítači.
 • Zajistí
  věcnou správnost zpracování dat, dodržování postupů a pravidel daných legislativou i vedením firmy účetní průkaznost všech zpracovávaných operací a dat přenos informací mezi subsystémy, menší pracnost a chybovost při pořizování dat přehledné výstupní informace Má zajištěnu metodickou podporu po celé ČR prostřednictvím servisních středisek ZZNet a smluvních distributorů včetně operativních telefonických služeb HOT-LINE.
 • Je ověřován
  na základě principů auditu plynoucích ze zákona o auditorech a směrnic vydaných Komorou auditorů, s přihlédnutím ke specifikám prověřování software. Plně vyhovuje podmínkám stanoveným v zákonu o účetnictví č.: 563/91 Sb. a zajišťuje průkaznost účetnictví.
 • Podporuje
  převod aktuálních dat do systému IS-WES, možnost převodu dat i z jiných informačních základen.