Home
Home Software WES Architektura

Architektura

  • Pro systém jsme zvolili moderní databázovou architekturu klient/ server v 32 bitovém prostředí FireBird 2.1.2.
    Realizačním nástrojem jsou prostředky Borland Delphi.
  • Zvolené prostředky využíváme pro zvýšení komfortu při uživatelském ovládání a zajištění jednotnosti vzhledu a chování všech komponent.
  • V celém systému je rozsáhle využita kontextová nápověda a je zpracována podrobná uživatelská dokumentace.
  • Vítanou možností je uživatelská definice výstupních sestav při zachování vysoké grafické úrovně.
  • Významná je možnost distribuované instalace systému na vzdálená pracoviště s využitím efektivního řešení sdílení a přenosu dat na lokální počítačové síti i z odloučených pracovišť.
  • Při tvorbě systému byl kladen maximální důraz na ochranu dat promyšleným systémem přidělování licencí, přístupových práv a hesel.
  • Samozřejmostí je zajištění integrity a konzistence dat a jejich důsledná archivace